Přehled daňových slev

Slevy na dani se odečítají od celkové vypočítané daně z příjmů. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů (platí především pro OSVČ) nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele.

Fungují skutečně tak, že od vypočtené daně (případně u zaměstnanců od měsíčních záloh) odečítáte jejich výši.

Každý, kdo podává daňové přiznání, může od daně odečítat slevu na poplatníka. Nezáleží přitom na tom, zdali jste pracovali či podnikali celý rok, nebo pouze jeho část. Roční sleva v roce 2011 činí 23 640 korun (měsíční sleva na poplatníka činí tedy 1 970 korun), od roku 2012 bude opět o 1200 korun vyšší, bude tedy činit 24 840 korun. V roce 2011 je totiž sleva na poplatníka ponížena o takzvanou povodňovou stokorunu (v důsledku povodní v roce 2010 vláda založila povodňový fond, do kterého přispíváme měsíčně 100 korun právě v podobě snížené slevy na poplatníka).

Speciálně se chová daňová sleva na dítě. Její roční výše v roce 2011 činí 11 604 korun (měsíční sleva na dítě tedy dělá 967 korun), od roku 2012 se jako kompenzace za zvýšení spodní sazby DPH má zvýšit o 150 korun měsíčně. Tato sleva na dani je ale specifická tím, že jako jediná funguje jako takzvaný daňový bonus. Pokud tedy sleva na dani na dítě překročí celkovou výši daně, bude vám rozdíl vyplacen. Místo abyste platili vy daně státu, zaplatí vám za dítě (v závislosti na výši příjmů) ještě on.

U daňové slevy na vyživovanou manželku nebo vyživovaného manžela platí, že si je můžete od daní odečíst, pokud jejich vlastní příjem* za rok nepřesáhne 68 000 Kč.

Kompletní přehled slev na dani:

Sleva na dani Výše slevy
Na poplatníka 23 640 Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 23 640 Kč
Na dítě 11 604 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP 23 208 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP 49 680 Kč
Invalidita I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč
Student 4 020 Kč

* Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření a stipendiu. Nezapočítává se také příjem, který manželce (manželovi) plyne za péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je osvobozen od daně (u osob blízkých je osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku, u jiných osob je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách).